Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

yossarian88
Life becomes easier when you learn to accept an apology you never got.
— Robert Brault
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viabackground background
yossarian88
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromtutaj tutaj viaMadsentropiahigh Madsentropiahigh
yossarian88
Może po prostu posadź kobietę przed sobą, pogadaj z nią i postaraj się podniecić ją własnym mózgiem
— pokolenie ikea
Reposted fromjeenack jeenack viaMadsentropiahigh Madsentropiahigh
yossarian88
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viasidestory sidestory

June 17 2015

yossarian88
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaalyeska alyeska
yossarian88
Cytując Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425: NIE.
— legendarnie
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaalyeska alyeska
yossarian88
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted fromsafeway safeway viavaillance vaillance
yossarian88
"Życie to nuda i strata czasu. Zaczynamy z wielkimi nadziejami, a potem dajemy dupy. Zdajemy sobie sprawę, że prędzej czy później wszyscy umrzemy i nikt z nas nie znajdzie odpowiedzi na ważne pytania. Tworzymy jakieś dalekosiężne idee, tłumacząc na różne sposoby naszą rzeczywistość, a tak naprawdę nie rozwijamy żadnej wartościowej wiedzy o rzeczach wielkich, o rzeczach prawdziwych. Najczęściej prowadzimy rozczarowujące życie, które kończy się zanim jeszcze zaczęło się na dobre. Umieramy." 
— trainspotting
Reposted fromzlesypiam zlesypiam viacytaty cytaty

June 10 2015

yossarian88
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabackground background

February 21 2015

yossarian88
2013 619e
Reposted fromusual usual viamielle mielle
yossarian88

February 18 2015

yossarian88
Ty sam musisz w siebie wierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, to takie już jest życie. Samo nic nie przyjdzie, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viasidestory sidestory

February 15 2015

yossarian88
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.
— Ernest Hemingway
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaakrew akrew
yossarian88
Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015

February 13 2015

yossarian88
Z przeszłością należy się rozstać nie dlatego, że była zła, lecz dlatego, że jest martwa.
— Anthony de Mello
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viasidestory sidestory

February 02 2015

yossarian88
Trzeba się ogarnąć. Ale tak szczerze, bez oszukiwania siebie. Aż do bólu.
— zasłyszane.

January 26 2015

yossarian88
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry

January 12 2015

yossarian88
Zauważyłeś pewien schemat? To, że rzeczy wyglądają inaczej, zanim je kupisz, niż gdy już je masz? Twoje nastawienie zmienia się, kiedy je dostajesz. Zauważyłeś?
— Jonathan Franzen "Korekty"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaunco unco

January 07 2015

yossarian88
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej. 
— Charles Bukowski
Reposted fromfelicka felicka viasidestory sidestory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl